Management Team


dr. pramodsingh bhadoriya

Vice President ()

Gurudayal sharma

secretary ()

pavan kevat

treasurer ()

krishnabhan manjhi

joint secretary ()

hariom shivastav

member ()

jagdish adiwasi

member ()

NEETU SAHU

PRESIDENT ()